Bộ Thương mại cho biết: Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị ban hành chính sách hóa chất mới trên toàn lãnh thổ EU nhằm ngăn ngừa tác hại của hóa chất đối với sức khỏe con người và môi trường. Chính sách mới sẽ ban hành các quy định về đăng ký, kiểm tra, cấp phép và hạn chế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu hành và sử dụng hóa chất có khối lượng trên 1 tấn, bao gồm cả hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào và hóa chất được sử dụng để xử lý nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

1) Biết rõ hóa chất bạn đang sử dụng. Nhiều tác nhân hóa học phản ứng khác nhau khi kết hợp với nhau, vì vậy điều quan trọng là phải biết những gì bạn đang xử lý.  Cũng giống như nước và dầu không pha trộn, không nên làm thí nghiệm với nhiều hóa chất. Đọc nhãn hiệu. Hãy chuẩn bị trước khi bạn sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào.

Trước khi bạn sử dụng một sản phẩm, hãy đọc nhãn cẩn thận và theo hướng dẫn. Hãy chú ý đến cảnh báo trên nhãn.

Joomla Templates - by Joomlage.com