D2EHPA
CTHH: (C8H17O)2PO2H
Xuất xứ: Đức
Đóng gói: 180kg/thùng
Công dụng: Dùng để triết tách đất hiếm
Di- (2-ethylhexyl) axit photphoric là một hợp chất phospho hữu cơ có công thức (C₈H₁₇O) PO₂H. Chất lỏng màu vàng là một diester của axit photphoric và 2-ethylhexanol. Nó được sử dụng trong chiết xuất dung môi của urani, cũng như các kim loại đất hiếm. CTHH: (C8H17O)2PO2H Xuất xứ: Đức Đóng gói: 180kg/thùng Công dụng: Dùng để triết tách đất hiếm
Lượt xem: 5
Di- (2-ethylhexyl) axit photphoric là một hợp chất phospho hữu cơ có công thức (C₈H₁₇O) PO₂H. Chất lỏng màu vàng là một diester của axit photphoric và 2-ethylhexanol. Nó được sử dụng trong chiết xuất dung môi của urani, cũng như các kim loại đất hiếm.
 
 
Đối tác chiến lược
Zalo
favebook

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT HOÀNG GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT HOÀNG GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT HOÀNG GIANG